STUDIA AD DIDACTICAM BIOLOGIAE PERTINENTIA

Recenzenci

  • prof. dr Halil Aydin, Dokuz Eylül University, Izmir, Turcja
  • prof. dr Dany Azar, University of Lebanon in Beirut, Liban
  • prof. dr hab. Jacek Bielecki, Uniwersytet Warszawski, Polska
  • prof. dr hab. Martin Bilek, Přirodovĕdecká Fakulta, Uniwersytet w Hradec Kralove, Czechy 
  • prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska 
  • dr hab. Olivier Galibert, prof. UB, Uniwersytet Burgundzki w Dijon, Francja
  • prof. dr hab. Adam Kołątaj, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, Polska
  • prof. dr Daniel Raichvarg, Uniwersytet Burgundzki w Dijon, Francja 
  • dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska