STUDIA AD DIDACTICAM BIOLOGIAE PERTINENTIA

Kontakt

Redakcja
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
Instytut Nauk o Wychowaniu
Katedra Dydaktyk Szczegółowych
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
tel. 12-662-65-95
annales.didacticam.biologiae@gmail.com

 

 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel./fax 012 662-63-83
tel. 012 662-67-56
redakcja@wydawnictwoup.pl