STUDIA AD DIDACTICAM BIOLOGIAE PERTINENTIA

Dla Recenzentów

Przekazane do druku teksty podlegają zewnętrznej ocenie.

Prosimy o wykonanie  rzetelnej opinii naukowej i wysłanie jej pocztą tradycyjną na adres wydawnictwa.

W recenzji należy zwrócić uwagę na:

  • ogólny układ i treść pracy,
  • jej wartość merytoryczną, poprawność stylistyczną i redakcyjną,
  • odniesienie do aktualnego stanu wiedzy i osiągnięć w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
  • treści lub fragmenty, które mogą być zapożyczone z innych prac.

 Do pobrania wzór recenzji (wersja doc)