STUDIA AD DIDACTICAM BIOLOGIAE PERTINENTIA

O wydawcy

Wydawnictwo Naukowe UP zostało utworzone w 1949 roku. Jego zadaniem jest publikowanie dorobku badawczego kadry naukowo-dydaktycznej oraz dostarczanie studentom pomocy dydaktycznych.

Od roku 1964 ukazują się Prace Monograficzne. W ramach serii publikowane są przede wszystkim rozprawy habilitacyjne oraz monografie, których Autorzy wielokrotnie nagradzani byli za wybitne osiągnięcia naukowe.

Najważniejszym czasopismem Uniwersytetu Pedagogicznego są „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” (podzielone wg dyscyplin naukowych – np. „Studia de Cultura”, „Studia Politologica”), które odpowiadają prowadzonym w uczelni kierunkom studiów oraz dyscyplinom naukowym.

Rocznie ukazuje się kilkadziesiąt nowych tytułów, reprezentujących niemal wszystkie dziedziny wiedzy. Każdy tom opiniowany jest do druku przez co najmniej dwóch cenionych specjalistów. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny publikacji. 

Wydawnictwo Naukowe UP należy do członków założycieli Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, które m.in. organizuje cykliczne Wystawy Polskiej Książki Naukowej za granicą (Dniepropawłowsk, Londyn, Lwów, Madryt, Monachium, Paryż, Praga, Rzym, Sztokholm, Wiedeń, Wilno).