STUDIA AD DIDACTICAM BIOLOGIAE PERTINENTIA

Zapora ‚ghostwriting’ i ‚guest authorship’

W trosce o rzetelność publikacji naukowych Redakcja zobowiązuje Autorów do potwierdzenia prawdziwości danych na temat afiliacji i rodzaju wkładu (merytorycznego, rzeczowego, finansowego) wszystkich osób i instytucji naukowo-badawczych, które brały udział w tworzeniu publikacji. Autentyczność danych Autor potwierdza w „Oświadczeniu”.

Stanowi to ochronę praw Autorów, których rola bywa pomijana mimo znacznego ich zaangażowania w powstanie publikacji (ghostwritting) oraz zapobiega przecenianiu udziału osób, które nie brały udziału w żadnym etapie tworzenia publikacji (guest authorship).

W przypadku publikacji powstałej w ramach grantu/projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki lub w przypadku, gdy publikacja powstała na podstawie pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej, w tekście artykułu należy zawrzeć informacje na ten temat.

Brak rzetelnych informacji o Autorach to przejaw łamania zasad etyki naukowej. W przypadku wykrycia nieprawdziwych danych, Redakcja podejmie działania prowadzące do ujawnienia tej informacji i zawiadomienia instytucji, z którymi związany jest Autor publikacji.