STUDIA AD DIDACTICAM BIOLOGIAE PERTINENTIA

Dla Autorów

We invite you to work on a new (VI) volume of

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia

devoted to the Socioscientific Issues SSI.

The publication language is English.

Deadlines: abstract 31 of May 2016, full paper 15 of July 2016.

Prace powinny być dostarczone w wersji elektronicznej.

Za rozdział w książce uważane są prace o objętości min. 7–9 stron (0,5 arkusza wydawniczego = 20 000 znaków ze spacjami; w tej objętości znajdują się także fotografie lub ryciny) formatu A4.

Dane dotyczące Autora (Autorów) publikacji proszę umieścić na końcu pracy podając kolejno:
tytuł naukowy, imię i nazwisko, stanowisko, nazwę jednostki reprezentowanej przez Autora publikacji (afiliacja), adres służbowy, adres e-mail.

Termin nadsyłania tekstów: do 30 marca.